CARNet Webmail

Izvor: Wikidesk

(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
(Tekst za konfiguraciju klijenata.)
m (Desktop klijenti)
Redak 341: Redak 341:
** poslužitelj: ''mx.skole.hr''
** poslužitelj: ''mx.skole.hr''
** port: ''25/TLS''
** port: ''25/TLS''
 +
 +
Protokol POP3 pogodan je za jednostavnije primjene kao što je čitanje elektroničke pošte samo sa jednog mjesta, na primjer osobnog računala korisnika. Naprednim korisnicima preporuča se korištenje IMAP protokola koji podržava mape i čuva poruke na poslužitelju te time omogućava čitanje elektroničke pošte sa više različitih računala.
=====Mozilla Thunderbird=====
=====Mozilla Thunderbird=====
Redak 388: Redak 390:
[[Datoteka:Oe4.png|center]]
[[Datoteka:Oe4.png|center]]
-
Elektroničku poštu moguće je čitati koristeći POP3 ili IMAP protokol. U slučaju POP3 protokola koristi se poslužitelj ''pop3.skole.hr'', dok se za slanje poruka služi ''mx.skole.hr''.
+
Elektroničku poštu moguće je čitati koristeći POP3 ili IMAP protokol. U slučaju POP3 protokola koristi se poslužitelj ''pop3.skole.hr'', dok za slanje poruka služi ''mx.skole.hr''.
[[Datoteka:Oe5.png|center]]
[[Datoteka:Oe5.png|center]]

Inačica od 13:47, 10. rujna 2009.

Sadržaj

Uvod

CARNet Webmail je web klijent za elektroničku poštu. Svaki korisnik sa AAI@EduHr identitetom može koristiti CARNetov Webmail sustav. Pri tome mora imati aktivan korisnički račun na nekom od poslužitelja elektroničke pošte ustanova članica CARNeta.

Ove upute namijenjene su korisnicima radi lakšeg shvaćanja mogućnosti koje nudi CARNet Webmail. Sastavljene su kao detaljne upute koje bi i početnicima trebale omogućiti čitanje i slanje elektroničke pošte putem weba.

Prijava u sustav

Prijava u CARNet Webmail odvija se od dva koraka:

 • Prijava u sustav Webmaila koristeći AAI@EduHr identitet
 • Prijava na poslužitelj elektroničke pošte ustanove članice putem IMAP protokola

Nakon što korisnik jednom prođe proces prijave, pri sljedećem spajanju potrebno je unijeti samo AAI@EduHr korisničko ime i lozinku, dok će se prijava na poslužitelj elektroničke pošte obaviti automatski.

Kako Webmail pamti lozinku korisnika za pristup poslužitelju elektroničke pošte, postavlja se pitanje o sigurnosti pohranjenih podataka. Sigurnost je osigurana na način da se lozinka za pristup poslužitelju elektroničke pošte prije pohrane u lokalnu bazu podataka kriptira sa AAI@EduHr lozinkom dotičnog korisnika. Osim podataka o korisničkom računu, u lokalnu bazu podataka spremaju se i sve postavke s kojima je korisnik prilagodio Webmail osobnim potrebama. Na taj način prilagodbe su dostupne kod sljedeće prijave i olakšavaju korisniku snalaženje u Webmailu.

Prijava u CARNet Webmail započinje odlaskom na https://webmail.carnet.hr/.

Webmail login5.png

Na prikazanoj stranici potrebno je unijeti AAI@EduHr korisničko ime i lozinku, te kliknuti na gumb Prijavi se. AAI@EduHr korisničko ime sastoji se od dva dijela - identifikatora korisnika na ustanovi i domene ustanove - odvojenih znakom @, na primjer: pero.peric@skole.hr ili pperic@grf.hr.

Nakon što je korisnik uspješno prijavljen u Webmail sustav, slijedi prijava na poslužitelj elektroničke pošte.

Webmail login imap1.png

Poslužitelj elektroničke pošte ustanove članice odabire se iz padajuće liste s popisom dostupnih poslužitelja. U preostala polja unosi se korisničko ime i lozinka za čitanje pošte na odabranom poslužitelju. O ovom koraku nudi se i mogućnost odabira jednog od tri načina prikaza:

 • Dinamički - moderno sučelje nalik na desktop klijente za elektroničku poštu, opisano u nastavku
 • Tradicionalni - uobičajeno web sučelje za rad s elektroničkom poštom
 • Minimalistički - pojednostavljeno sučelje prilagođeno čitanju elektroničke pošte sa mobitela

Pritiskom na gumb Prijavi se u odabranom sučelju prikazuje se korisnikov poštanski sandučić.

Korisničko sučelje

Korisničko sučelje dinamičkog tipa sastoji se od tri osnovna dijela:

 • izbornika sa popisom dostupnih aplikacija, mapa i drugih opcija (lijevo)
 • popisa poruka u trenutno odabranoj mapi (sredina)
 • sadržaja trenutno odabrane poruke (dno)
Webmail inbox2.png

Stavke izbornika podijeljene su po grupama i imaju sljedeću funkcionalnost:

 • Nova poruka - pisanje nove poruke elektroničke pošte
 • Skini poštu - dohvaća novu elektroničku poštu sa drugih poslužitelja
 • Portal - sažeti prikaz stanja Webmail aplikacija i odabranih mapa elektroničke pošte
 • Opcije - podešavanje postavki Webmaila i pojedinih aplikacija
 • Odjavi se - odjava iz sustava CARNet Webmaila
 • Inbox - pregled i upravljanje porukama u poštanskom sandučiću elektroničke pošte
 • Poslano - pregled mape u koju se spremaju poslane poruke
 • Adresar - pregled i upravljanje kontaktima
 • Filteri - filtriranje novih poruka elektroničke pošte
 • Kalendar - pregled i upravljanje događajima
 • Zadaci - pregled i upravljanje obavezama
 • Bilješke - pregled i upravljanje zabilješkama
 • Lozinka - promjena lozinke korisnika (dostupno samo za neke domene)
 • Nova mapa - stvara novu mapu na poslužitelju elektroničke pošte
 • Mapa1 - mape na koje je korisnik pretplaćen
 • Mapa2 - mape na koje je korisnik pretplaćen
Pregled poštanskog sandučića

Klikom na ikonu Inbox pristupate svom poštanskom sandučiću. Unutar sandučića nalaze se poruke vaše elektroničke pošte. Navigacija sa desne strane liste poruka služi kretanju po listi poruka. Pomak za jednu poruku postiže se pomoću strelica, dok se za veće pomake koristi klizač. Navigacija je moguća i putem tipkovnice:

 • Strelica gore, strelica dolje - pomak za jednu poruku
 • Page Up, Page Down - pomak za jednu stranicu
 • Home, End - pomak na početak ili kraj liste poruka
Pregled sadržaja poruke

Jednim klikom na naslov poruke u donjem dijelu stranice prikazuje se sadržaj odabrane poruke. Dvostruki klik na poruku otvara novi prozor i u njemu prikazuje sadržaj poruke.

Webmail view2.png

U pregledu pojedinačne poruke vide se informacije o otvorenoj poruci: naslov, datum, pošiljatelj, primatelji, adresa za odgovore, eventualni prilozi i tekst poruke. Preko stavki izbornika na poruku je moguće odgovoriti, proslijediti ju ili označiti za brisanje. Ikone desno od zaglavlja poruke služe za ispis poruke, te prikaz izvornog teksta poruke sa svim zaglavljima.

Sortiranje poruka

Klikom na naslov stupca odabire se uzlazno ili silazno sortiranje po odabranom kriteriju (datumu, pošiljatelju, naslovu ili veličini poruke).

Webmail sort1.png
Pretraživanje poruka

Unosom teksta u polje za pretragu lista poruka se ograničava samo na poruke koje sadrže traženi tekst. Iz dodatnog izbornika koji se pojavljuje moguće je odabrati pretraživanje po pošiljatelju, primatelju i naslovu poruke.

Webmail search1.png

Napominjemo da pretraživanje poruka funkcionira samo ako to podržava vaš poslužitelj elektroničke pošte.

Odabir poruka

Jednu ili više poruka moguće je odabrati klikom na kvadratić ispred imena pošiljatelja.

Webmail select1.png
Upravljanje stanjem poruka

Nakon odabira poruka desnim klikom otvara se izbornik sa dostupnim operacijama:

 • Odgovori pošiljatelju - pisanje odgovora pošiljatelju
 • Odgovori svima - pisanje odgovora pošiljatelju i svim drugim primateljima poruke
 • Proslijedi cijelu poruku - slanje nove poruke koja sadrži odabranu poruku kao prilog
 • Proslijedi samo tekst tijela - slanje nove poruke koja sadrži tekst odabrane poruke
 • Proslijedi samo priloge - slanje nove poruke koja sadrži priloge odabrane poruke
 • Označi kao pročitano - označava odabrane poruke kao pregledane
 • Označi kao novo - označava odabrane poruke kao nepročitane
 • Dodaj zastavicu - označava odabrane poruke kao važne
 • Makni zastavicu - miče oznaku važnosti sa odabranih poruka
 • Crna lista - dodaje pošiljatelja na crnu listu (buduće poruke od tog pošiljatelja se automatski brišu)
 • Bijela lista - dodaje pošiljatelja na bijelu listu (buduće poruke od tog pošiljatelja se uvijek prihvaćaju)
 • Obriši - označava odabrane poruke za brisanje
 • Vrati obrisano - miče oznaku brisanja sa odabranih poruka
Webmail context1.png

Sve navedene operacije dostupne su i iz izbornika iznad liste poruka.

Brisanje poruka

Poruke označene za brisanje prikazuju se kao precrtane u listi poruka, te se i dalje se nalaze na korisnikovom poslužitelju elektroničke pošte. Ukoliko ih se želi trajno obrisati potrebno je iz izbornika Ostale akcije odabrati stavku Isprazni obrisano. Ovom operacijom poruke se nepovratno brišu sa poslužitelja.

Webmail expunge1.png
Premještanje poruka

Poruke koje se želi premjestiti u drugu mapu prvo se odabiru u listi poruka. Odabrane poruke zatim se uz držanje lijeve tipke miša povlače na odredišnu mapu u lijevom izborniku. Nakon otpuštanja lijeve tipke miša, poruke se prvo kopiraju u odredišnu mapu, te zatim brišu iz trenutne mape.

Webmail move1.png


Nova poruka

Klikom na Nova poruka otvara se novi prozor za sastavljanje poruke. Prije slanja pažljivo provjerite poruku, jer kad je poruka jednom poslana, ne postoji način da se opozove. Najvažnije je unijeti ispravnu adresu elektroničke pošte primatelja, te naslov i tekst poruke. Slanje se pokreće klikom na gumb Šalji.

Webmail new4.png

U polju Od odabire se adresa elektroničke pošte pošiljatelja. Odgovori na poruku stići će na ovu adresu.

U polje Za unose se adrese elektroničke pošte primatelja (jednog ili više). Ukoliko unosite više od jedne adrese razdvojite ih zarezima; ostale interpunkcije će uzrokovati grešku.

U polje Cc moguće je unijeti adrese elektroničke pošte primatelja koji će primiti kopiju poruke (carbon copy). Kopije poruka se obično šalju osobama za koje je bitno da prime poruku, ali nisu direktan primatelj poruke - obično nekome tko je indirektno zainteresiran za sadržaj poruke. Svi Za i Cc primatelji mogu vidjeti kompletnu listu adresa iz ova dva polja.

U polje Bcc moguće je unijeti adrese elektroničke pošte primatelja koji će primiti skrivenu kopiju poruke (blind carbon copy). Skrivene kopije se obično šalju onima koji nisu niti direktni (Za) niti indirektni primatelji (Cc), ali trebaju vidjeti poruku bez da drugi primatelji znaju za to. Stoga je identitet Bcc primatelja skriven od svih drugih primatelja poruke, te samo pošiljatelj zna da su i oni primili poruku. Ova opcija često se koristi da se osobu od povjerenja obavijesti o napisanom bez da za to sazna stvarni primatelj poruke.

U polje Naslov unosi se tema poruke. Naslov treba biti kratak, jednostavan i što bolje opisivati sadržaj poruke. Naslov poruke važan je u organizaciji elektroničke pošte jer omogućava pretraživanje poruka i podsjećanje na sadržaj poruke. Također, kod odgovora ili prosljeđivanja poruke naslov se obično kopira u novu poruku i time omogućava lakše praćenje povezanih poruka i rasprava koja se proteže kroz više poruka. Ukoliko odgovor ili proslijeđena poruka ima novu temu, moguće je promijeniti naslov poruke kako bi se primatelje obavijestilo o promjeni toka rasprave.

Poruci je moguće priložiti jednu ili više datoteka putem polja za priloge (prikazano kao spajalica). U polje je moguće upisati ime datoteke ili kliknuti na gumb Browse... i mišem odabrati datoteku koja se prilaže. Nakon što završi slanje datoteke na Webmail poslužitelj ime, opis i veličina datoteke pojavit će se u ispod polja za priloge. Napomena da za velike datoteke i sporije načine spajanja na Internet slanje datoteke može potrajati, pa treba biti strpljiv i prije nastavka rada sačekati da slanje završi. Brisanje priloga obavlja se klikom na tekst obrisati pored imena priloga. Kako su prilozi često velike datoteke obično se ne nakon slanja ne spremaju zajedno sa porukom u mapu poslane pošte. Ukoliko priloge ipak želite arhivirati zajedno sa porukom kojoj su priloženi odaberite stavku Spremi priloge u mapu s poslanom poštom.

Donju polovicu prozora za sastavljanje nove poruke čini polje za tekst poruke. Uobičajeno je poruku započeti pozdravom i završiti potpisom, a tijelo poruke podijeliti u odjeljke. Sadržaj poruke je moguće formatirati odabirom opcije Sastavljanje HTML-a. Nakon toga u polju za tekst poruke pojavljuje se novi izbornik koji služi za podešavanje formata teksta slično kao u uredskim aplikacijama. Ukoliko nije neophodno, korištenje formatiranja se ne preporučuje jer svi programi za čitanje elektroničke pošte ne podržavaju formatirane poruke pa primatelj može imati problema sa otvaranjem ili čitanjem takvih poruke.

Webmail html2.png

Klikom na gumb Spremi kao koncept nedovršena poruka sprema se u mapu s konceptima. Na taj način pisanje poruke moguće je nastaviti kasnije odabirom mape s konceptima porukama, desnim klikom na željenu poruku i odabirom stavke Nastavi koncept. Poželjno je prije spremanja koncepta upisati naslov poruke jer će ju tako biti lakše pronaći u listi nedovršenih poruka. Nakon što poruku sačuvate kao koncept, prozor za pisanje nove poruke će se zatvoriti.

Webmail draft1.png

Za potpuno prekidanje sastavljanja poruke bez mogućnosti kasnijeg nastavka koristi se znak X u gornjem desnom kutu. Nakon klika na znak X od korisnika se traži da potvrdi poništavanje trenutne poruke. Ako se na upit odgovori potvrdno, prozor za sastavljanje nove poruke se zatvara i poruka se trajno briše.

Klikom na gumb Provjeri pravopis u tekstu poruke crvenom bojom će biti obilježene riječi koje nisu ispravno napisane. Na neispravno napisane riječi moguće je kliknuti i odabrati ispravnu riječ iz liste ponuđenih ispravki. Klikom na gumb Nastavi uređivanje završava se sa provjerom pravopisa. Iz izbornika dostupnog preko strelice moguće je promijeniti jezik koji se koristi za provjeru pravopisa.

Webmail spell1.png

Stavka Spremi u "Poslano" obično je uključena i omogućava spremanje poslanih poruka u mapu Poslano. Čuvanje poslanih poruka korisno je radi evidencije i kasnijeg pregledavanja što je i kada napisano. No spremanjem poslanih poruka također se troši diskovni prostor na poslužitelju elektroničke pošte pa se preporuča isključiti ovu stavku za poruke koje nisu bitne ili sadrže velike priloge. Radi izbjegavanja zapunjenja računa elektroničke pošte poželjno je povremeno obrisati stare, velike i nevažne poruke iz svih sandučića na poslužitelju.

Stavkom Potvrda o pročitanoj poruci može se od primatelja zatražiti potvrda da su primili i pročitali poruku. Nažalost mnogi klijenti za čitanje elektroničke pošte ne podržavaju slanje potvrde pa ova mogućnost neće raditi za sve primatelje.

Klikom na Posebni znakovi otvara se novi prozor koji omogućava unos znakova koji obično nisu dostupni putem tipkovnice.

Webmail keys1.png

Rad s mapama

Upravljanje mapama s elektroničkom pošto obavlja se putem izbornika sa desne strane ekrana. Važnije mape kao što je poštanski sandučić (Inbox) nalaze se u sredini izbornika, dok su ostale korisnički definirane mape prikazane na dnu izbornika. Posebno označena stavka Nova mapa služi stvaranju novih mapa na poslužitelju elektroničke pošte.

Webmail maplist1.png

Lijevim likom na ime mape prikazuje se lista poruka u odabranoj mapi. Mapa osim poruka može sadržavati i pod-mape što je prikazano kako znak plus (+) na ikoni mape. Klikom na ikonu takve mape prikazuju se ili skrivaju pod-mape koje mapa sadrži.

Desnim klikom na ime mape prikazuje se izbornik sa dostupnim operacijama nad odabranom mapom:

 • Kreiraj pod-mapu - stvara novu mapu u trenutno odabranoj mapi
 • Preimenuj mapu - služi za promjenu imena trenutno odabrane mape
 • Isprazni mapu - nepovratno briše sve poruke iz trenutno odabrane mape
 • Obriši mapu - nepovratno briše samu mapu sa poslužitelja elektroničke pošte
 • Označi sve kao pročitano - označava sve poruke u odabranoj mapi kao pregledane
 • Označi sve kao novo - označava sve poruke u odabranoj mapi kao nepregledane
 • Provjeravaj novu poštu - uključuje periodičku provjeru novih poruka u odabranoj mapi

U slučaju dodavanja nove mape, pod-mape ili preimenovanja postojeće pojavljuje se sljedeći upit u koji je potrebno upisati željeno ime mape:

Webmail mapnew1.png

Filtiranje poruka

Aplikacija Filteri dostupna iz glavnog izbornika omogućava postavljanje pravila koja se koriste za raspoređivanje novih poruka elektroničke pošte. Dostupne mogućnosti u ovoj aplikaciji ovise o podršci za filtriranje na korisnikovom poslužitelju elektroničke pošte. U nastavku su opisane mogućnosti filtriranja za domenu skole.hr. Nakon ulaska u aplikaciju Filteri prikazuje se lista pravila po kojima se vrši filtriranje novih poruka.

Webmail filter list1.png

Za svako od pravila prikazan je redni broj i opis pravila. Pomoću ikona ispred rednog broja moguće je izmijeniti, obrisati ili kopirati pravilo. Kvačice iza imena služe za uključivanje i isključivanje pravila. Redoslijed pravila mijenja se pomoću strelica ili upisivanjem rednog broja na koje se pravilo želi pomaknuti. Klikom na Novo pravilo otvara se sučelje za definiranje pravila filtriranja.

Webmail filter new1.png

Pravilo filtriranja sastoji se od uvjeta koji poruka treba zadovoljiti i akcije koja se primjenjuje na poruku koja zadovolji traženi uvjet. Dostupni uvjeti po kojima se poruka može filtrirati su:

 • Izvor - pošiljatelj poruke (ne)sadrži zadani tekst
 • Odredište - primatelji poruke (ne)sadrže zadani tekst
 • Naslov - naslov poruke (ne)sadrži zadani tekst
 • Tijelo - tijelo poruke (ne)sadrži zadani tekst
 • Prilog - poruka (ne)sadrži jedan ili više priloga
 • Veličina - poruka je veća ili manja od zadane veličine u bajtovima
 • Bilo koja poruka - zadana akcija se primjenjuje na sve poruke

Sučelje za definiranje uvjeta omogućava postavljanje više uvjeta koje poruka mora zadovoljiti no to nije podržano na poslužitelju elektroničke pošte za domenu skole.hr, pa će svi uvjeti osim prvog biti zanemareni.

Na poruku koja zadovoljava definirane uvjete moguće je primijeniti jedno od sljedećih pravila:

 • Isporuči u moj Inbox - poruka se isporučuje u poštanski sandučić kao što je i uobičajeno
 • Isporuči u mapu - poruka se isporučuje u odabranu mapu
 • Obriši poruku u potpunosti - poruka se ne isporučuje već se nepovratno briše
 • Preusmjeri na - poruka se preusmjerava na drugu adresu elektroničke pošte

Pod stavkom Spam definira se upravljanje porukama neželjene elektroničke pošte (spam). Svaka pristigla poruka automatski se pregledava i ocjenjuje. Sučelje nudi postavljanje ocjene koja je potrebna da bi se poruka smatrala spamom, te mape u koju se spremaju takve poruke.

Webmail filter spam1.png

Adresar

Aplikacija Adresar služi upravljanju kontaktima. Nakon ulaska u aplikaciju prikazuje se sučelje za pretraživanje kontakata. Odabrani adresar moguće je pretraživati po imenu i adresi elektroničke pošte. Klikom na Pretraga u donjem dijelu stranice prikazuje se popis kontakata koji zadovoljavaju uvjet pretraživanja. Rezultate pretraživanja moguće je sačuvati za kasnije korištenje u obliku virtualnog adresara. Potrebno je unijeti ime virtualnog adresara i odabrati opciju Spremi pretragu kao virtualni adresar. Kartica Napredna pretraga omogućava pretraživanje i po ostalim atributima kontakata osim imena i adrese elektroničke pošte.

Webmail turba search2.png

Stavka Pregled iz izbornika aplikacije za adresare služi za upravljanje kontaktima u adresaru. Klik na ime kontakta otvara prikaz svojstava kontakta. Ikone ispred imena kontakta služe za izmjenu i izvoz kontakta u vCard formatu. Također je moguće odabrati više kontakata i na njih primijeniti sljedeće operacije:

 • Obriši - briše odabrane kontakte iz trenutnog adresara
 • Uredi - otvara sučelje za uređivanje odabranih kontakata
 • Izvezi - izvozi odabrane kontakte u nekom od formata za razmjenu informacija o kontaktima
 • Dodaj - dodaje odabrane kontakte u postojeću ili novu grupu kontakata
Webmail turba list1.png

Sučelje za dodavanje novih i uređivanje postojećih kontakata omogućava izmjenu svojstava kontakta. Svojstva kontakta grupirana su po karticama:

 • Osobno - podaci o osobi
 • Lokacija - osobna i poslovna adresa
 • Komuniciranje - adresa elektroničke pošte i brojevi telefona
 • Organizacija - podaci o zaposlenju
 • Ostalo - bilješke, web adrese
Webmail turba add1.png

Stavka Moji adresari u izborniku aplikacije služi za pregled, uređivanje, dodavanje i brisanje adresara. Izvoz i uvoz svih kontakata adresara u nekoliko standardnih formata za razmjenu kontakata moguć je preko stavke Uvoz/izvoz.

Kalendar

Aplikacija Kalendar služi upravljanju događajima. Nakon pokretanja aplikacije otvara se mjesečni prikaz događaja. Za svaki dan u mjesecu prikazan je naslov događaja koji se dešava taj dan, te je današnji dan označen plavim obrubom. Strelice pored imena mjeseca omogućavaju prikaz događaja za prethodni i sljedeći mjesec, dok se karticama iznad kalendara dobivaju različiti pogledi:

 • Dan - događaji samo za današnji dan
 • Radni tjedan - događaji za radne dane u tjednu (od ponedjeljka do petka)
 • Tjedan - događaji za sve dane u tjednu (od ponedjeljka do nedjelje)
 • Mjesec - događaji sa sve dane u mjesecu
 • Godina - godišnji kalendar u kojem su dani s događajima posebno istaknuti
Webmail cal month1.png

Klik na ime događaja prikazuje detalje odabranog događaja. Ikona olovke pored imena služi za uređivanje događaja, dok ikona križića briše odabrani događaj. Novi događaj se dodaje preko stavke Novi događaj u izborniku aplikacije ili klikom na žuti znak + pored datuma. U sučelju za uređivanje i dodavanje događaja najvažnije je unijeti naslov događaja i ispravno vrijeme početka događaja. Osim toga moguće je postaviti lokaciju gdje se događaj održava, upozorenje prije početka, trajanje odnosno vrijeme završetka, detaljni opis, listu sudionika te period ponavljanja događaja.

Webmail cal edit1.png

U glavnom izborniku aplikacije dostupne su sljedeće stavke:

 • Danas - prikaz događaja za trenutni mjesec
 • Novi događaj - dodavanje novog događaja
 • Prijeđi - brzi odabir dana za prikaz događaja
 • Pretraga - pretraživanje događaja po naslovu i vremenu
 • Uvoz/izvoz - uvoz i izvoz događaja u standardnom formatu
 • Ispiši - ispis kalendara s događajima na pisač

Izbornik Kalendari u gornjem desnom kutu aplikacije služi za pregled, uređivanje, dodavanje i brisanje korisničkih kalendara.

Zadaci

Aplikacija Zadaci iz glavnog izbornika može se koristiti za upravljanje obavezama. Ulaskom u aplikaciju prikazuje se popis korisničkih zadataka. Za svaki zadatak prikazan je njegov prioritet, ime, rok završetka te kategorija. Klikom na kućicu ispred imena zadatak se označava kao završen. Putem kartica iznad popisa zadataka moguće je odabrati prikaz svih, dovršenih, nedovršenih ili zadataka koji još nisu započeli. Klikom na ime prikazuju se detalji odabranog zadatka, dok ikona ispred imena zadatka omogućava uređivanje.

Webmail task list1.png

Stavkom Novi zadatak dodaje se novi zadatak. Za dodavanje je potrebno unijeti ime zadatka, a moguće je definirati i kategoriju, vrijeme početka i rok završetka, prioritet te opis zadatka.

Webmail task edit1.png

Preko stavki u izborniku aplikacije, zadatke je još moguće pretraživati po imenu, opisu i kategoriji te statusu (dovršeni, nedovršeni). Stavka Uvoz/izvoz služi za uvoz ili izvoz zadataka iz drugih aplikacija koristeći standardne formate. Izbornik Popisi zadataka u gornjem desnom kutu aplikacije služi za pregled, uređivanje, dodavanje i brisanje popisa zadataka.

Bilješke

Aplikacija Bilješke služi upravljanju tekstualnim zabilješkama. Nakon pokretanja prikazuje se popis bilješki koje korisnik napravio. Za svaku bilješku prikazan je naslov i kategorija. Klikom na naslov otvara se prikaz sadržaja bilješke dok ikona ispred naslova služi za uređivanje bilješke.

Webmail note list1.png

U sučelju za uređivanje moguće je izmijeniti tekst i promijeniti kategoriju bilješke. Prvi red teksta bilješke koristi se kao naslov bilješke.

Webmail note edit2.png

Glavni izbornik aplikacije omogućava pretraživanje bilješki po naslovu ili tekstu, te uvoz i izvoz bilješki u standardnom formatu. Izbornik Bilježnice u gornjem desnom uglu služi za pregled, uređivanje, dodavanje i brisanje bilježnica sa bilješkama.

Datoteke

Aplikacija Datoteke dostupna iz glavnog izbornika služi radu s datotekama. Ova mogućnost dostupna je samo za neke domene. U nastavku je opisan postupak upravljanja datotekama za domenu skole.hr. Odabirom aplikacije Datoteke prikazuje se sadržaj početnog direktorija trenutnog korisnika. Za svaku od datoteka i direktorija prikazano je ime, vrijeme posljednje izmjene i veličina. Ikona ispred imena označava tip datoteke, dok ikone iza imena služe za uređivanje i preuzimanje odabrane datoteke. Uređivanje je moguće samo za tekstualne datoteke. Popis datoteka moguće je filtrirati po imenu datoteke. U polje Filter unesi se tekst i klikom na Filtriraj popis se ograničava samo na datoteke koje sadrže navedeni tekst u svom nazivu. Polje ispod popisa datoteka služi za prijenos datoteka sa korisničkog računala na poslužitelj. Nakon odabira jedne ili više datoteka, klikom na Prenesi datoteke datoteke se spremaju u trenutni direktorij na poslužitelju.

Webmail file list1.png

Ikone iznad popisa datoteka služe radu sa direktorijima. Moguće je osvježiti prikaz trenutnog direktorija, napraviti novi direktorij ili promijeniti direktorij upisivanjem pune staze. Preko ozbornika Akcije dostupne su sljedeće operacije nad datotekama:

 • Kopiraj - kopira odabrane datoteke u međuspremnik
 • Izreži - premješta odabrane datoteke u međuspremnik
 • Obriši - briše odabrane datoteke
 • Preimenuj - mijenja ime odabranim datotekama

Datoteke se odabiru označavanjem kućice ispred imena datoteke. Datoteke koje su kopirane ili izrezane u međuspremnik nemaju kućicu ispred imena. Međuspremnik služi za kopiranje i premještanje datoteka između direktorija. Nakon što su datoteke prebačene u međuspremnik, potrebno je otići u odredišni direktorij i odabrati ikonu međuspremnika. U prikazu sadržaja međuspremnika zatim se odaberu datoteke i klikne na Zalijepi. Odabrane datoteke biti će prekopirane ili premještene u trenutni direktorij ovisno o tome dali su u međuspremnik bile kopirane ili izrezane.

Webmail file clip1.png

Stavka Provjeri kvotu u glavnom izborniku aplikacije prikazuje ukupno zauzeće svih datoteka, dok stavka Početna služi za brzi povratak u početni direktorij korisnika.

Promjena lozinke

Aplikacija Lozinka dostupna iz glavnog izbornika omogućava promjenu korisničke lozinke. Ova mogućnost dostupna je samo za neke domene. U nastavku je opisan postupak promjene lozinke za domenu skole.hr. U prikazanu formu potrebno je jednom unijeti staru lozinku, dva puno novu lozinku, te kliknuti na Promijeni lozinku.

Webmail passwd2.png

Rezultat promjene lozinke biti će prikazan kao poruka iznad forme.

Webmail passwd ok1.png

Promjena lozinke neće uspjeti ako je upisana neispravna stara lozinka ili nova lozinka ne sadrži:

 • barem 8 znakova
 • barem jedno malo slovo
 • barem jedno veliko slovo
 • barem jedan broj
 • barem jedan simbol

Opcije

Klikom na stavku Opcije u glavnom izborniku pristupa se izmjenama postavki CARNet Webmaila. Postavke su grupirane po aplikacijama pa prvo iz izbornika na desnoj strani treba odabrati željenu aplikaciju. Stavka Globalne opcije sadrži postavke koje su zajedničke za sve Webmail aplikacije (jezik sučelja, vremenska zona, boje sučelja itd.)

Webmail options4.png

Za rad sa elektroničkom poštom najvažnije su postavke aplikacije Pošta.

Webmail optionsmail2.png

Klikom na naslov grupe postavki (npr. Odgovori i proslijeđene poruke) prikazuju se dostupne postavke za odabrano područje. Gumbom Spremi opcije pokreće se spremanje izmijenjenih postavki. Za aktiviranje izmijenjenih postavki nije se potrebno odjaviti i ponovo prijaviti jer izmijenjene postavke počinju vrijediti odmah nakon spremanja.

Webmail options forward1.png

Desktop klijenti

Osim putem Webmaila elektroničku poštu moguće je čitati i korištenjem desktop klijenata. U nastavku je opisana konfiguracija najpopularnijih klijenata elektroničke pošte za domenu skole.hr. Najvažniji parametri konfiguracije su:

 • čitanje pošte (POP3)
  • poslužitelj: pop3.skole.hr
  • port: 995/SSL
 • čitanje pošte (IMAP)
  • poslužitelj: imap.skole.hr
  • port: 993/SSL
 • slanje pošte (SMTP)
  • poslužitelj: mx.skole.hr
  • port: 25/TLS

Protokol POP3 pogodan je za jednostavnije primjene kao što je čitanje elektroničke pošte samo sa jednog mjesta, na primjer osobnog računala korisnika. Naprednim korisnicima preporuča se korištenje IMAP protokola koji podržava mape i čuva poruke na poslužitelju te time omogućava čitanje elektroničke pošte sa više različitih računala.

Mozilla Thunderbird

Dodavanje računa elektroničke pošte pokreće se iz izbornika Tools preko stavke Account Settings.

Thunderbird1.png

Klikom na Add Account pokreće se čarobnjak za konfiguraciju.

Thunderbird2.png

U prvom koraku potrebno je odabrati Email account.

Thunderbird3.png

U slijedećem prozoru upisuje se ime i prezime, te adresa elektroničke pošte korisnika za domenu skole.hr.

Thunderbird4.png

Elektroničku poštu moguće je čitati koristeći POP3 ili IMAP protokol. U slučaju POP3 protokola koristi se poslužitelj pop3.skole.hr.

Thunderbird5.png

Za IMAP protokol ime poslužitelja je imap.skole.hr.

Thunderbird6.png

Korisničko ime za prijavu na poslužitelj obično je oblika ime.prezime ili ime.prezimeBROJ.

Thunderbird7.png

Naposljetku je potrebno unijeti ime za konfigurirani račun elektroničke pošte.

Thunderbird8.png

Posljednji korak prikazuje sažetak postavljenih parametara.

Thunderbird9.png

Nakon izlaska iz čarobnjaka za konfiguraciju potrebno je još uključiti sigurnosne postavke za čitanje elektroničke pošte (SSL).

Thunderbird10.png

Pod stavkom Outgoing Server (SMTP) potrebno je posebno podesiti postavke poslužitelja za slanje elektroničke pošte.

Outlook Express

Dodavanje računa elektroničke pošte pokreće se iz izbornika Tools preko stavke Accounts.

Oe1.png

Klikom na Add > Mail pokreće se čarobnjak za konfiguraciju.

Oe2.png

U prvom koraku unosi se ime i prezime korisnika.

Oe3.png

Slijedi postavljanje adrese elektroničke pošte.

Oe4.png

Elektroničku poštu moguće je čitati koristeći POP3 ili IMAP protokol. U slučaju POP3 protokola koristi se poslužitelj pop3.skole.hr, dok za slanje poruka služi mx.skole.hr.

Oe5.png

Za IMAP protokol ime poslužitelja je imap.skole.hr.

Oe6.png

Korisničko ime za prijavu na poslužitelj obično je oblika ime.prezime ili ime.prezimeBROJ.

Oe7.png

Nakon završetka čarobnjaka za konfiguraciju elektroničke pošte potrebno je još podesiti postavke sigurnosti. Klikom na Properties otvaraju se postavke računa elektroničke pošte.

Oe8.png

Na kartici Servers potrebno je uključiti prijavu na poslužitelj za slanje elektroničke pošte (My server requires authentication).

Oe9.png

Na kartici Advanced uključuje se korištenje sigurne veze za čitanje i slanje pošte (This server requires a secure connection - SSL).

Outlook

Dodavanje računa elektroničke pošte pokreće se iz izbornika Tools preko stavke E-mail Accounts.

Outlook1.png

Potrebno je odabrati dodavanje novog računa elektroničke pošte i prijeći na sljedeći korak.

Outlook2.png

O ovom koraku potrebno je odabrati način čitanja elektroničke pošte. Elektroničku poštu na domeni skole.hr moguće je čitati koristeći POP3 ili IMAP protokol.

Outlook3.png

U postavkama POP3 korisničkog računa potrebno je upisati ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, imena poslužitelja za čitanje i slanje pošte, te korisničko ime za prijavu na poslužitelj.

Outlook4.png

Postave za IMAP korisničke račune su slične ali se kao poslužitelj za čitanje pošte koristi imap.skole.hr.

Outlook5.png

Klikom na More Settings otvara se dijalog u kojemu se postavljaju opcije vezane uz sigurnost. Tako je na kartici Outgoing Server potrebno uključiti prijavu na poslužitelj za slanje pošte (My outgoing server requires authentication).

Outlook6.png

Na kartici Advanced uključuje se korištenje sigurne veze za čitanje i slanje pošte (This server requires an encrypted connection - SSL).

Outlook7.png

Ovime korakom završava konfiguracija računa elektroničke pošte.

Prijava problema

Molimo da probleme u radu s CARNet Webmailom prijavite na webmail@carnet.hr.

Osobni alati