Netiquette

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Pravila ponašanja na Internetu

Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim kodeksom ponašanja. Pravila ponašanja na Internetu slična su onima u svakodnevnom životu pa su i na Internetu razni oblici agresivnog i uvredljivog ponašanja te povrede privatnosti neprihvatljivi.


Međutim, postoje i pravila specifična samo za Internet:

 • poruke pisane isključivo velikim slovima smatraju vikanjem
 • emoticon - izraz za kombinaciju znakova koja izražava raspoloženje i pomaže da poruka bude ispravno protumačena: :-) označava smijeh ili vedro raspoloženje, a :-( označava žalosno raspoloženje. Postoje i druge kombinacije, ali se ne koriste toliko često.


Pravila ponašanja na Internetu mogu se podijeliti u dvije grupe:

 • pravila ponašanja u privatnoj komunikaciji osobe s osobom (odnose se prije svega na e-mail)
 • pravila ponašanja u komunikaciji unutar grupe ljudi (odnose se na komunikacijske usluge kao što su news grupe, distribucijske liste, forumi i IRC).


Kodeks ponašanja opisan ovdje jest općevažeći, a pojedine organizacije ili zajednice mogu imati i neka specifična pravila. Nepoštivanje kodeksa često rezultira gubitkom prava pristupa Internetu, a neki su oblici kršenja pravila i protuzakoniti.


Ova su pravila nastala na temelju javno dostupnog dokumenta, RFC1855, kojeg je moguće pronaći na adresi http://www.stanton.dtcc.edu/stanton/cs/rfc1855.html.


Pravila ponašanja u komunikaciji pojedinaca

Komunikacijom putem Interneta se koristi velik broj ljudi, često na neodgovarajući način, zbog nepoznavanja osnovnih pravila. Stoga i kultura komuniciranja putem Interneta zahtijeva učenje.


Autorska prava

Prilikom slanja kopija i reprodukcija dokumenata, tekstova, slika i sl. potrebno je paziti na autorska prava vlasnika dokumenta. Kršenje autorskih prava nije samo odraz lošeg ponašanja nego je i protuzakonito. Npr. nezakonito je slanje komercijalnog softvera ili stručnih tekstova koji nisu javno dostupni.


Neželjeni sadržaji, lančana pisma, komercijalni lanci i oglašavanje

Nije poželjno slati poruke za koje niste sigurni da ih primatelj želi primiti i pročitati. Lančana pisma i ponude komercijalnih lanaca ne bi smjeli slati e-mailom. Slanje oglasa u svrhu stjecanja zarade nije dopušteno, a odnedavno je, u nekim zemljama, pod određenim uvjetima i kažnjivo.


Veličina poruke i privitci

Poželjno je izbjegavati slanje preduge poruke. Primatelj je često revoltiran zbog dugog učitavanja velikih poruka.

Ako sadržaj nije samo tekst, nego i drugi dokumenti, npr. slike, tada ti dijelovi poruke trebaju biti uključeni kao MIME privitci (attachment). MIME je kratica za Multimedia Internet Messaging Extensions. Nije preporučljivo uključivati dokumente za čije je pregledavanje potreban neki poseban, pogotovo komercijalni program, osim ako niste sigurni da primatelj raspolaže tim programom. Pretpostavlja se da primatelj može pregledavati:

 • HTML dokumente
 • GIF i JPEG formate slika
 • PDF dokumente

Za pregledavanje nekih drugih dokumenata potrebno je nabaviti programe čija cijena nije zanemariva.


Poznavanje rada s e-mail programom

Nedovoljno poznavanje programa za čitanje i slanje e-maila može dovesti do nehotičnih pogrešaka. Korištenje e-mail programa, stoga, zahtijeva učenje, isto kao i bilo kojeg drugog programa.


Formatiranje poruka

Primatelji poruka koriste vrlo različite programe za čitanje e-maila, koji na različite načine razlamaju tekst. Širina linije teksta ne bi trebala prelaziti 72 slova u retku. E-mail programi obično se mogu konfigurirati tako da automatski formatiraju poruku na taj način.

Neki e-mail programi omogućuju podebljavanje ili podvlačenje teksta, ali ne postoji nikakvo jamstvo da će primatelj poruke tekst vidjeti na isti način. Posebno se to odnosi na slanje tekstualnih poruka u HTML formatu. HTML dijelovi trebaju se slati kao privitci. Neki primatelji koriste programe koji ne mogu prikazati HTML, npr. "Pine", dok drugi ni ne žele primati takve poruke. Kad god je to moguće, sadržaj poruke ograničite na običan tekst.

Izbjegavajte sastavljanje poruka čija razumljivost ovisi o tome što su pojedini dijelovi teksta jedan ispod drugog, npr. tablice. Problem nastaje kada autor i primatelj poruke koriste različite vrste slova. Kod proporcionalnih tipova slova neka su šira od drugih dok su kod neproporcionalnih sva iste širine.

Ova su pravila nastala na temelju javno dostupnog dokumenta, RFC1855, kojeg je moguće pronaći na adresi http://www.stanton.dtcc.edu/stanton/cs/rfc1855.html.


Pravila ponašanja u komunikaciji unutar grupe

Pravila ponašanja na news grupama i distribucijskim listama

Korisnici CARNet mreže dužni su se pri radu s news grupama i distribucijskim listama pridržavati pravila ponašanja propisana u Odluci o prihvatljivom korištenju CARNet mreže (CDA 0035).

Ujedno za news grupe i distribucijske liste postoje dodatna pravila ponašanja koja su opisana niže u tekstu. Poruke s javnih distribucijskih lista i news grupa dostupne su velikom broju ljudi i često se čuvaju godinama u javno dostupnim arhivama, navodeći korisnike da na temelju njih donose pozitivne ili negativne zaključke o autorima tih poruka. Neprihvatljivo ponašanje na news grupama i distribucijskim listama ponekad se označava izrazom "abuse".


Poznavanje sadržaja i teme grupe ili liste

Prije početka aktivnog sudjelovanja u diskusijama, preporučljivo je provesti neko vrijeme pasivno prateći diskusije na grupi ili listi. Izbjegavajte postavljanje pitanja na koja je na listi već odgovoreno. Ponekad postoji FAQ (Frequently Asked Questions), popis često postavljanih pitanja, kojeg svakako treba proučiti. Ako je tema stručne prirode, prije slanja prve poruke, upoznajte se s osnovnim pojmovima. Poruke koje se ne uklapaju u temu izazivaju negativne reakcije korisnika liste ili grupe. Poruke trebaju biti kratke i u vezi s onim o čemu se raspravlja.

Nedozvoljene aktivnosti:

Nisu dozvoljene sljedeće aktivnosti:

 • Slanje netematskih poruka – npr. slanje pitanja o problemu pri radu s Windows operacijskim sustavom na grupu hr.rec.automobili
 • Slanje lanaca sreće i poruka koje obećavaju brzu i laku (lažnu) zaradu
 • Slanje iste poruke u više grupa odjednom (crossposting) – npr. slanje poruke o prodaji računala na hr.soc.grad.cakovec, hr.soc.grad.zagreb i hr.soc.grad.osijek
 • Oglašavanje u svrhu stjecanja zarade, osim kada je riječ o listi ili grupi koja je za to posebno namijenjena – npr. ponuda povoljne izrade web stranica na grupu hr.rec.sport.trcanje
 • Slanje privitaka (attachmenta) u grupe nepredviđene za takve sadržaje – oni se šalju samo na binaries grupe koje su predviđene za takve sadržaje
 • Slanje uvredljivog sadržaja zbog nacionalne, rasne, spolne ili vjerske pripadnosti
 • Strogo je zabranjeno kršenje autorskih prava na grupama i listama
 • Ukoliko korisnik ne poštuje propisana pravila ponašanja bit će sankcioniran u skladu s pravilima rada Abuse službe.


Pravila ponašanja specifična za news grupe

Pravila korištenja news grupa mogu se razlikovati u manjoj mjeri na raznim news poslužiteljima. U pravilu politiku korištenja objavljuje administrator na web stranicama ili na neki drugi način. Politika je u skladu s općim pravilima ponašanja na mreži, a korisnici news grupa širom svijeta su razvili specifičnu kulturu, običaje i pravila kojih se treba držati. Administrator objavljuje adresu na koju je moguće prijaviti prekršitelje pravila.


Pravila ponašanja specifična za distribucijske liste

Pravila ponašanja na distribucijskim listama su često utvrđena dogovorom i specifična za pojedinu listu.


Veličina poruke

Poruke veće od 1-2 kb nisu preporučljive zbog dugog vremena učitavanja, a i zbog toga što dodatno opterećuju i usporavaju poslužitelj. Ako se u privitcima šalju veliki dokumenti, a kopije tih dokumenata postoje na web ili FTP poslužiteljima, onda treba slati samo URL dokumenta.


Privatne i zatvorene liste

Liste mogu, među ostalim, biti zatvorene ili privatne. Zatvorene liste omogućuju slanje samo pretplatnicima liste, dok privatne liste ne dopuštaju slobodnu pretplatu. Nije uputno slati poruke ili dijelove diskusija s takvih lista na bilo kakve javne poslužitelje.


Ostale vrste komunikacija

Pravila ponašanja na forumima nisu čvrsto definirana, a slična su onima za news grupe te se razlikuju od poslužitelja do poslužitelja. Također, IRC pravila uglavnom ovise o politici administratora.

Ova su pravila nastala na temelju javno dostupnog dokumenta, RFC1855, kojeg je moguće pronaći na http://www.stanton.dtcc.edu/stanton/cs/rfc1855.html .

Osobni alati