Linux

Izvor: Wikidesk

(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
(link na ubuntu)
m (fmt fix)
 
(Nije prikazano 8 međuinačica)
Redak 2: Redak 2:
Vidi: [[Ubuntu]]
Vidi: [[Ubuntu]]
 +
 +
==Podešavanje modemskog spajanja - Red Hat==
 +
 +
* [http://www.carnet.hr/CNCD/help/linux/redhat.htm RedHat 9.0 - podešavanje parametara za spajanje]
 +
* [http://www.carnet.hr/CNCD/help/linux/redhatuspo.htm RedHat 9.0 - uspostava veze]
==Podešavanje parametara za spajanje - Linux općenito==
==Podešavanje parametara za spajanje - Linux općenito==
Redak 10: Redak 15:
* Standardni Linux kernel
* Standardni Linux kernel
-
** nuzni moduli za upotrebu modema: CONFIG_SERIAL, CONFIG_PPP
+
** nužni moduli za upotrebu modema: CONFIG_SERIAL, CONFIG_PPP
-
** nuzni moduli za upotrebu ISDN uređaja: CONFIG_ISDN, CONFIG_ISDN_PPP
+
** nužni moduli za upotrebu ISDN uređaja: CONFIG_ISDN, CONFIG_ISDN_PPP
* Osnovna programska podrška
* Osnovna programska podrška
Redak 19: Redak 24:
===Zaporka===
===Zaporka===
-
Lozinku za spajanje se navodi u datoteci /etc/ppp/pap-secrets samu zaporku u sljedećem formatu:
+
Lozinku za spajanje se navodi u datoteci <tt>/etc/ppp/pap-secrets</tt> tako da se doda novi redak na kraj datoteke, u sljedećem obliku:
  ''korisnička_oznaka'' * ''zaporka''
  ''korisnička_oznaka'' * ''zaporka''
-
Obratite pažnju na to da ''korisnička_oznaka'' zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: ''id_korisnika@domena_ustanove'' (npr. pero@srce.hr). ''Zaporka'' zamijenite svojom zaporkom.
+
Obratite pažnju na to da ''korisnička_oznaka'' zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: ''id_korisnika@domena_ustanove'' (npr. pero@fer.hr). ''Zaporka'' zamijenite svojom zaporkom.
===Spajanje sa pppd (modem)===
===Spajanje sa pppd (modem)===
Redak 32: Redak 37:
  115200 # serijski port na 115200 bauda
  115200 # serijski port na 115200 bauda
  crtscts # hardverska kontrola toka
  crtscts # hardverska kontrola toka
-
  noauth # ISP se ne treba autentificirati
+
  noauth # ISP se ne treba autenticirati
  defaultroute # ISP postavlja standardnu rutu
  defaultroute # ISP postavlja standardnu rutu
  usepeerdns # koriste se ISP postavke DNSa
  usepeerdns # koriste se ISP postavke DNSa
Redak 38: Redak 43:
  user ''korisnička_oznaka''
  user ''korisnička_oznaka''
-
Obratite pažnju na to da ''korisnička_oznaka'' zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: ''id_korisnika@domena_ustanove'' (npr. pero@srce.hr).  
+
Obratite pažnju na to da ''korisnička_oznaka'' zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: ''id_korisnika@domena_ustanove'' (npr. pero@fer.hr).  
Zatim treba kreirati datoteku /etc/ppp/chat-cmu sa sljedećim sadržajem:
Zatim treba kreirati datoteku /etc/ppp/chat-cmu sa sljedećim sadržajem:
-
  TIMEOUT 500
+
  TIMEOUT 5
  ABORT "VOICE"
  ABORT "VOICE"
  ABORT "BUSY"
  ABORT "BUSY"
Redak 50: Redak 55:
  "" ATZ
  "" ATZ
  OK ATX3M0
  OK ATX3M0
 +
TIMEOUT 120
  OK ATDT076767676
  OK ATDT076767676
  CONNECT \c
  CONNECT \c
Redak 65: Redak 71:
U datoteci /etc/isdn/device.ippp0 potrebno je postaviti:
U datoteci /etc/isdn/device.ippp0 potrebno je postaviti:
-
* LOCALIP i REMOTEIP na dvije IP adrese iz privatnog raspona adresa (npr. 10.0.0.1 i 10.0.0.2 da budu različite od svih) lokalnih adresa.
+
* LOCALIP i REMOTEIP na dvije IP adrese iz privatnog raspona adresa (npr. 10.0.0.1 i 10.0.0.2, bitno je da budu različite od svih lokalnih adresa).
* LOCALMSN na MSN broj koji ćete koristiti za izlazne pozive
* LOCALMSN na MSN broj koji ćete koristiti za izlazne pozive
* REMOTEMSN na CMU MSN broj: 076767676
* REMOTEMSN na CMU MSN broj: 076767676
-
* te kasnije isdnctrl huptimeout na vrijednost 0
+
 
 +
Kasnije je potrebno postaviti isdnctrl huptimeout na vrijednost 0
U datoteci /etc/isdn/ipppd.ippp0 promjenite stavku ''name'' u vlastitu korisničku oznaku.
U datoteci /etc/isdn/ipppd.ippp0 promjenite stavku ''name'' u vlastitu korisničku oznaku.

Trenutačna izmjena od 09:16, 4. rujna 2008.

Sadržaj

Podešavanje modemskog spajanja - Ubuntu

Vidi: Ubuntu

Podešavanje modemskog spajanja - Red Hat

Podešavanje parametara za spajanje - Linux općenito

Ako vaša distribucija Linuxa ne podržava neki user-friendly način podešavanja mrežnih veza, možete pratiti sljedeće upute.

Preduvjeti

 • Standardni Linux kernel
  • nužni moduli za upotrebu modema: CONFIG_SERIAL, CONFIG_PPP
  • nužni moduli za upotrebu ISDN uređaja: CONFIG_ISDN, CONFIG_ISDN_PPP
 • Osnovna programska podrška
  • za modeme: ppp (i opcionalno wvdial i sl.)
  • za ISDN: ipppd, isdnutils

Zaporka

Lozinku za spajanje se navodi u datoteci /etc/ppp/pap-secrets tako da se doda novi redak na kraj datoteke, u sljedećem obliku:

korisnička_oznaka * zaporka

Obratite pažnju na to da korisnička_oznaka zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: id_korisnika@domena_ustanove (npr. pero@fer.hr). Zaporka zamijenite svojom zaporkom.

Spajanje sa pppd (modem)

Napraviti datoteku /etc/ppp/peers/cmu sa sljedećim sadržajem:

ttyS0 # uređaj za modem, obično S0 ili S1 za vanjski, S2 ili S3 za interni
115200 # serijski port na 115200 bauda
crtscts # hardverska kontrola toka
noauth # ISP se ne treba autenticirati
defaultroute # ISP postavlja standardnu rutu
usepeerdns # koriste se ISP postavke DNSa
connect '/usr/sbin/chat -v -s -f /etc/ppp/chat-cmu'
user korisnička_oznaka

Obratite pažnju na to da korisnička_oznaka zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: id_korisnika@domena_ustanove (npr. pero@fer.hr).

Zatim treba kreirati datoteku /etc/ppp/chat-cmu sa sljedećim sadržajem:

TIMEOUT 5
ABORT "VOICE"
ABORT "BUSY"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRIER"
"" ATZ
OK ATX3M0
TIMEOUT 120
OK ATDT076767676
CONNECT \c

Na CMU se spaja naredbom:

pppd call cmu

ili ako je dostupno:

pon cmu

a odspaja naredbom:

pkill pppd

ili ako je dostupno:

poff

Spajanje sa ipppd (ISDN)

U datoteci /etc/isdn/device.ippp0 potrebno je postaviti:

 • LOCALIP i REMOTEIP na dvije IP adrese iz privatnog raspona adresa (npr. 10.0.0.1 i 10.0.0.2, bitno je da budu različite od svih lokalnih adresa).
 • LOCALMSN na MSN broj koji ćete koristiti za izlazne pozive
 • REMOTEMSN na CMU MSN broj: 076767676

Kasnije je potrebno postaviti isdnctrl huptimeout na vrijednost 0

U datoteci /etc/isdn/ipppd.ippp0 promjenite stavku name u vlastitu korisničku oznaku.

Na CMU se spaja naredbom:

isdnctrl dial ippp0

a odspaja naredbom

isdnctrl hangup ippp0
Osobni alati