Linux

Izvor: Wikidesk

Inačica od 09:16, 4. rujna 2008. koju je unio/unijela Joy@carnet.hr (Razgovor | doprinosi)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

Podešavanje modemskog spajanja - Ubuntu

Vidi: Ubuntu

Podešavanje modemskog spajanja - Red Hat

Podešavanje parametara za spajanje - Linux općenito

Ako vaša distribucija Linuxa ne podržava neki user-friendly način podešavanja mrežnih veza, možete pratiti sljedeće upute.

Preduvjeti

 • Standardni Linux kernel
  • nužni moduli za upotrebu modema: CONFIG_SERIAL, CONFIG_PPP
  • nužni moduli za upotrebu ISDN uređaja: CONFIG_ISDN, CONFIG_ISDN_PPP
 • Osnovna programska podrška
  • za modeme: ppp (i opcionalno wvdial i sl.)
  • za ISDN: ipppd, isdnutils

Zaporka

Lozinku za spajanje se navodi u datoteci /etc/ppp/pap-secrets tako da se doda novi redak na kraj datoteke, u sljedećem obliku:

korisnička_oznaka * zaporka

Obratite pažnju na to da korisnička_oznaka zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: id_korisnika@domena_ustanove (npr. pero@fer.hr). Zaporka zamijenite svojom zaporkom.

Spajanje sa pppd (modem)

Napraviti datoteku /etc/ppp/peers/cmu sa sljedećim sadržajem:

ttyS0 # uređaj za modem, obično S0 ili S1 za vanjski, S2 ili S3 za interni
115200 # serijski port na 115200 bauda
crtscts # hardverska kontrola toka
noauth # ISP se ne treba autenticirati
defaultroute # ISP postavlja standardnu rutu
usepeerdns # koriste se ISP postavke DNSa
connect '/usr/sbin/chat -v -s -f /etc/ppp/chat-cmu'
user korisnička_oznaka

Obratite pažnju na to da korisnička_oznaka zamijenite svojom korisničkom oznakom u sustavu AAI@EduHr, koja je oblika: id_korisnika@domena_ustanove (npr. pero@fer.hr).

Zatim treba kreirati datoteku /etc/ppp/chat-cmu sa sljedećim sadržajem:

TIMEOUT 5
ABORT "VOICE"
ABORT "BUSY"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRIER"
"" ATZ
OK ATX3M0
TIMEOUT 120
OK ATDT076767676
CONNECT \c

Na CMU se spaja naredbom:

pppd call cmu

ili ako je dostupno:

pon cmu

a odspaja naredbom:

pkill pppd

ili ako je dostupno:

poff

Spajanje sa ipppd (ISDN)

U datoteci /etc/isdn/device.ippp0 potrebno je postaviti:

 • LOCALIP i REMOTEIP na dvije IP adrese iz privatnog raspona adresa (npr. 10.0.0.1 i 10.0.0.2, bitno je da budu različite od svih lokalnih adresa).
 • LOCALMSN na MSN broj koji ćete koristiti za izlazne pozive
 • REMOTEMSN na CMU MSN broj: 076767676

Kasnije je potrebno postaviti isdnctrl huptimeout na vrijednost 0

U datoteci /etc/isdn/ipppd.ippp0 promjenite stavku name u vlastitu korisničku oznaku.

Na CMU se spaja naredbom:

isdnctrl dial ippp0

a odspaja naredbom

isdnctrl hangup ippp0
Osobni alati