Outlook Express

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži
Provjereni sadržaj - CARNet Helpdesk

Sadržaj na ovim stranicama provjerio je CARNet Helpdesk. Provjerom nisu utvrđene nikakve štetne posljedice pravilnom primjenom uputa. Napominjemo kako sve radnje i podešavanja na Vašem računalu radite isključivo na vlastitu odgovornost.

Provjereno.jpg


1. Nakon što ste pokrenuli Outlook Express kliknite na Tools (Alati), te sa izbornika odaberite Accounts (Računi).

OE6-1.gif


2. Odaberite Add (Dodaj) te kliknite na Mail (Pošta). Ukoliko već imate kreiran e-mail račun spustite se na korak 8.

OE6-2.gif


3. U polje Display name (Prikaz imena) upišite Vaše ime i prezime.

OE6-3.gif


4. Upišite u polje E-mail adress (Adresa e-pošte) Vašu e-mail adresu.

OE6-4.gif


5. Popunite tražene podatke u kao što su navedeni na slici ispod. U polje Outgoing mail (SMTP) server potrebno je upisati naziv SMTP poslužitelja koji ovisi o načinu na koji se spajate na Internet. Pogledajte tablicu.

Način spajanja na Internet SMTP
Modemsko spajanje (CMU) mail.cmu.carnet.hr
Mobile CARNet mail.mobile.carnet.hr
VIPme CARNet mail.mobile.carnet.hr
XCARNet / 3DCARNet mail.xcarnet.carnet.hr
MetroCARNet mail.metrocarnet.carnet.hr
Tele2CARNet mail.tele2.carnet.hr
DUO.CARNet / TRIO.CARNet mail.duo.carnet.hr
OptiCARNet mail.opti.carnet.hr
Stick2CARNet mail.stick2.carnet.hr
OE6-5.gif


6. Popunite tražene podatke u kao što su navedeni na slici ispod. Napominjemo da je korisnik Pero Perić izmišljena osoba te da je potrebno u polja upisati isključivo Vaše podatke koje ste dobili od administratora imenika u Vašoj školi.

OE6-6.gif


7. Vaš e-mail račun je kreiran. Međutim kako poslužitelj za primanje i čitanje pošte zahtjeva sigurnu konekciju SSL potrebno je istu u opcijama uključiti. Kliknite Finish (Završi) i pogledajte korake ispod.

OE6-7.gif


8. Odaberite Vaš e-mail račun koji ste kreirali i kliknite na Properties (Svojstva).

OE6-8.gif


9. Provjerite je li uključena opcija This server requires a secure connection(SSL) kako je prikazano na slici.

OE6-11 2.gif


10. Provjerite imate li sve upisano kao na slici. Za Outgoing mail server (Izlazni poštanski poslužitelj) provjerite tablicu u koraku 5. OE6-10.gif

11. Provjerite imate li upisane podatke u obliku kao što su prikazani na slici i pritisnite OK.

OE6-9.gif

Osobni alati