Win98

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži
Provjereni sadržaj - CARNet Helpdesk

Sadržaj na ovim stranicama provjerio je CARNet Helpdesk. Provjerom nisu utvrđene nikakve štetne posljedice pravilnom primjenom uputa. Napominjemo kako sve radnje i podešavanja na Vašem računalu radite isključivo na vlastitu odgovornost.

Provjereno.jpg

1. Da biste započeli konfiguraciju veze na Internet u sustavu Windows 98, najprije dva puta zaredom pritisnite lijevu tipku miša na ikoni My Computer.


Win98-1.gif


2. Nakon toga s dva pritiska na lijevu tipku miša odaberite Dial-Up Networking.


Win98-2.gif


3. Izaberite s dva pritiska na lijevu tipku miša Make New Connection.


Win98-3.gif


4. U ovom koraku potrebno je imenovati vezu i odabrati modem koji ćete koristiti za spajanje. Za naziv veze upišite CARNet. Odabrani modem će u pravilu odgovarati vašem modemu. Ako imate više instaliranih modema, s padajuće liste pažljivo odaberite odgovarajući modem.


Win98-4.gif

Korisnici koji za spajanje koriste ISDN terminal adapter (ISDN modem) s liste trebaju odabrati jedan B kanal.

Kliknite na Next.


5. Sad pred sobom imate okvir za dijalog Make New Connection. U polje Telephone number upišite 076767676 kako je i pokazano na slici, zatim kliknite gumb Next.


Win98-5.gif


6. Sada se otvara dijaloški okvir kao na slici koja slijedi:


Win98-6.gif


Pritisnite gumb Finish; sada u okviru za dijalog Dial-Up Networking možete vidjeti ikonu koja predstavlja link za spajanje na CARNet.


Kod spajanja prozor bi trebao izgledati ovako:


Win98-7.gif

Osobni alati