CARNet Webmail - adresar

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Aplikacija Adresar služi upravljanju kontaktima. Nakon ulaska u aplikaciju prikazuje se sučelje za pretraživanje kontakata. Odabrani adresar moguće je pretraživati po imenu i adresi elektroničke pošte. Klikom na Pretraga u donjem dijelu stranice prikazuje se popis kontakata koji zadovoljavaju uvjet pretraživanja. Rezultate pretraživanja moguće je sačuvati za kasnije korištenje u obliku virtualnog adresara. Potrebno je unijeti ime virtualnog adresara i odabrati opciju Spremi pretragu kao virtualni adresar. Kartica Napredna pretraga omogućava pretraživanje i po ostalim atributima kontakata osim imena i adrese elektroničke pošte.

Pretraživanje kontakata u adresaru

Stavka Pregled iz izbornika aplikacije za adresare služi za upravljanje kontaktima u adresaru. Klik na ime kontakta otvara prikaz svojstava kontakta. Ikone ispred imena kontakta služe za izmjenu i izvoz kontakta u vCard formatu. Također je moguće odabrati više kontakata i na njih primijeniti sljedeće operacije:

  • Obriši - briše odabrane kontakte iz trenutnog adresara
  • Uredi - otvara sučelje za uređivanje odabranih kontakata
  • Izvezi - izvozi odabrane kontakte u nekom od formata za razmjenu informacija o kontaktima
  • Dodaj - dodaje odabrane kontakte u postojeću ili novu grupu kontakata
Pregled sadržaja adresara

Sučelje za dodavanje novih i uređivanje postojećih kontakata omogućava izmjenu svojstava kontakta. Svojstva kontakta grupirana su po karticama:

  • Osobno - podaci o osobi
  • Lokacija - osobna i poslovna adresa
  • Komuniciranje - adresa elektroničke pošte i brojevi telefona
  • Organizacija - podaci o zaposlenju
  • Ostalo - bilješke, web adrese
Dodavanje kontakta u adresar

Stavka Moji adresari u izborniku aplikacije služi za pregled, uređivanje, dodavanje i brisanje adresara. Izvoz i uvoz svih kontakata adresara u nekoliko standardnih formata za razmjenu kontakata moguć je preko stavke Uvoz/izvoz.

Osobni alati