CARNet Webmail - datoteke

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Aplikacija Datoteke dostupna iz glavnog izbornika služi radu s datotekama. Ova mogućnost dostupna je samo za neke domene. U nastavku je opisan postupak upravljanja datotekama za domenu skole.hr. Odabirom aplikacije Datoteke prikazuje se sadržaj početnog direktorija trenutnog korisnika. Za svaku od datoteka i direktorija prikazano je ime, vrijeme posljednje izmjene i veličina. Ikona ispred imena označava tip datoteke, dok ikone iza imena služe za uređivanje i preuzimanje odabrane datoteke. Uređivanje je moguće samo za tekstualne datoteke. Popis datoteka moguće je filtrirati po imenu datoteke. U polje Filter unesi se tekst i klikom na Filtriraj popis se ograničava samo na datoteke koje sadrže navedeni tekst u svom nazivu. Polje ispod popisa datoteka služi za prijenos datoteka sa korisničkog računala na poslužitelj. Nakon odabira jedne ili više datoteka, klikom na Prenesi datoteke datoteke se spremaju u trenutni direktorij na poslužitelju.

Prikaz korisničkih datoteka

Ikone iznad popisa datoteka služe radu sa direktorijima. Moguće je osvježiti prikaz trenutnog direktorija, napraviti novi direktorij ili promijeniti direktorij upisivanjem pune staze. Preko ozbornika Akcije dostupne su sljedeće operacije nad datotekama:

  • Kopiraj - kopira odabrane datoteke u međuspremnik
  • Izreži - premješta odabrane datoteke u međuspremnik
  • Obriši - briše odabrane datoteke
  • Preimenuj - mijenja ime odabranim datotekama

Datoteke se odabiru označavanjem kućice ispred imena datoteke. Datoteke koje su kopirane ili izrezane u međuspremnik nemaju kućicu ispred imena. Međuspremnik služi za kopiranje i premještanje datoteka između direktorija. Nakon što su datoteke prebačene u međuspremnik, potrebno je otići u odredišni direktorij i odabrati ikonu međuspremnika. U prikazu sadržaja međuspremnika zatim se odaberu datoteke i klikne na Zalijepi. Odabrane datoteke biti će prekopirane ili premještene u trenutni direktorij ovisno o tome dali su u međuspremnik bile kopirane ili izrezane.

Međuspremnik za kopiranje i premještanje datoteka

Stavka Provjeri kvotu u glavnom izborniku aplikacije prikazuje ukupno zauzeće svih datoteka, dok stavka Početna služi za brzi povratak u početni direktorij korisnika.

Osobni alati