CARNet Webmail - desktop klijenti - Outlook

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Dodavanje računa elektroničke pošte pokreće se iz izbornika Tools preko stavke E-mail Accounts.

Dodavanje novog računa elektroničke pošte

Potrebno je odabrati dodavanje novog računa elektroničke pošte i prijeći na sljedeći korak.

Odabir protokola za čitanje elektroničke pošte

O ovom koraku potrebno je odabrati način čitanja elektroničke pošte. Elektroničku poštu na domeni skole.hr moguće je čitati koristeći POP3 ili IMAP protokol.

Postavke ako se za dohvat pošte koristi POP3 protokol

U postavkama POP3 korisničkog računa potrebno je upisati ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, imena poslužitelja za čitanje i slanje pošte, te korisničko ime za prijavu na poslužitelj.

Postavke ako se za čitanje pošte koristi IMAP protokol

Postave za IMAP korisničke račune su slične ali se kao poslužitelj za čitanje pošte koristi imap.skole.hr.

Slanje pošte zahtjeva prijavu na poslužitelj

Klikom na More Settings otvara se dijalog u kojem se postavljaju opcije vezane uz sigurnost. Tako je na kartici Outgoing Server potrebno uključiti prijavu na poslužitelj za slanje pošte (My outgoing server requires authentication).

Kod primanja i slanja pošte koristi se siguran prijenos podataka

Na kartici Advanced uključuje se korištenje sigurne veze za čitanje i slanje pošte (This server requires an encrypted connection - SSL).

Potvrda prije dodavanja novog računa elektroničke pošte

Ovime korakom završava konfiguracija računa elektroničke pošte.

Osobni alati