CARNet Webmail - desktop klijenti - Outlook Express

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Dodavanje računa elektroničke pošte pokreće se iz izbornika Tools preko stavke Accounts.

Dodavanje novog računa elektroničke pošte

Klikom na Add > Mail pokreće se čarobnjak za konfiguraciju.

Unos imena i prezimena korisnika

U prvom koraku unosi se ime i prezime korisnika.

Unos adrese elektroničke pošte korisnika

Slijedi postavljanje adrese elektroničke pošte.

Dohvat nove pošte korištenjem POP3 protokola

Elektroničku poštu moguće je čitati koristeći POP3 ili IMAP protokol. U slučaju POP3 protokola koristi se poslužitelj pop3.skole.hr, dok za slanje poruka služi mx.skole.hr.

Čitanje pošte putem IMAP protokola

Za IMAP protokol ime poslužitelja je imap.skole.hr.

Korisničko ime za prijavu na poslužitelj elektroničke pošte

Korisničko ime za prijavu na poslužitelj obično je oblika ime.prezime ili ime.prezimeBROJ.

Potvrda prije dodavanja novog računa elektroničke pošte

Nakon završetka čarobnjaka za konfiguraciju elektroničke pošte potrebno je još podesiti postavke sigurnosti. Klikom na Properties otvaraju se postavke računa elektroničke pošte.

Prijava prilikom slanja poruka elektroničke pošte

Na kartici Servers potrebno je uključiti prijavu na poslužitelj za slanje elektroničke pošte (My server requires authentication).

Siguran prijenos podataka kod čitanja i slanja pošte

Na kartici Advanced uključuje se korištenje sigurne veze za čitanje i slanje pošte (This server requires a secure connection - SSL).

Osobni alati