CARNet Webmail - filtriranje poruka

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Aplikacija Filteri dostupna iz glavnog izbornika omogućava postavljanje pravila koja se koriste za raspoređivanje novih poruka elektroničke pošte. Dostupne mogućnosti u ovoj aplikaciji ovise o podršci za filtriranje na korisnikovom poslužitelju elektroničke pošte. U nastavku su opisane mogućnosti filtriranja za domenu skole.hr. Nakon ulaska u aplikaciju Filteri prikazuje se lista pravila po kojima se vrši filtriranje novih poruka.

Popis pravila filtriranja

Za svako od pravila prikazan je redni broj i opis pravila. Prvih pet pravila uvijek su prikazana i služe za postavljanje često korištenih mogućnosti filtriranja. Ta pravila nije moguće obrisati već samo uključiti i isključiti. Osim toga aplikacija pruža mogućnost dodavanja korisnički definiranih pravila. Ikone ispred rednog broja korisničkog pravila služe za izmjenu, brisanje ili kopiranje pravila. Kvačice iza imena služe za uključivanje i isključivanje pravila. Redoslijed pravila mijenja se za jedno mjesto pomoću strelica ili upisivanjem rednog broja na koje se pravilo želi pomaknuti. Klikom na Novo pravilo otvara se sučelje za dodavanje novog pravila filtriranja. Korisničkim pravilima poželjno je pridružiti ime koje dobro opisuje funkciju pravila jer se time značajno olakšava snalaženje kod korištenja većeg broja pravila.

Dodavanje novog korisničkog pravila filtriranja

Pravilo filtriranja sastoji se od uvjeta koji poruka treba zadovoljiti i akcije koja se primjenjuje na poruku koja zadovolji traženi uvjet. Dostupna polja po kojima se poruka može filtrirati su:

 • Za - primatelj poruke (zaglavlje To)
 • Naslov - naslov poruke (zaglavlje Subject)
 • Sender - zaglavlje Sender
 • Od - pošiljatelj poruke (zaglavlje From)
 • Cc - primatelj kopije poruke (zaglavlje Cc)
 • Bcc - primatelj tajne kopije poruke (zaglavlje Bcc)
 • Resent-From - pošiljatelj ponovno poslane poruke
 • Resent-To - primatelj ponovno poslane poruke
 • List-Id - ime mailing liste
 • Primljeno - podaci o primitku poruke (zaglavlje Received)
 • X-Spam-Level, X-Spam-Score, X-Spam-Status - rezultat provjere poruke na spam
 • X-Priority - prioritet poruke
 • Odredište - zaglavlja To, Cc, Bcc, Resent-to
 • Izvor - zaglavlja From, Sender, Reply-to, Resent-from
 • Sudionik - prethodno opisana zaglavlja odredišta i izvora poruke
 • Veličina - veličina poruke u bajtovima
 • Tijelo - sadržaj poruke (trenutno nije podržano na poslužitelju elektroničke pošte HUSO usluge)
 • Korisničko zaglavlje - korisnički zadano zaglavlje

Za odabrano polje moguće je provjeriti:

 • sadrži li zadani tekst,
 • dali je identično zadanom tekstu,
 • počinje li ili završava zadanim tekstom,
 • sadrži li poruka traženo zaglavlje,
 • zadovoljava li regularni izraz,
 • podudara li se sa izrazom koji može sadržavati zamjenice ? (jedan znak) i * (nula ili više znakova) ,
 • brojčana vrijednost zaglavlja je veća, manja ili jednaka zadanoj vrijednosti (npr. prioritet poruke).

Za svaku od navedenih provjera postoji i odgovarajuća negacija (npr. zaglavlje ne sadrži zadani tekst). Ukoliko nije definiran niti jedan uvjet pridružena akcija izvršit će se za svaku poruku. Sučelje omogućava definiranje više od jednog uvjeta od kojih svi ili barem jedan moraju biti ispunjeni da bi se akcija izvršila (ovisno dali je odabrana opcija Sve od sljedećeg ili Bilo koje od sljedećeg). Opcija Razlikuje velika/mala slova uključuje se kada želimo da uvjet bude zadovoljen samo kada zaglavlje sadrži tekst točno kako je zadan, uzimajući u obzir mala i velika slova. Brisanje uvjeta filtriranja postiže se klikom na ikonu koša za smeće na kraju retka sa uvjetom. Uobičajeno je da nakon što je određeni uvjet ispunjen i pripadna akcija izvršena provjera pravila filtriranja završava. Ovo pretpostavljeno ponašanje može se izbjeći isključivanjem opcije Prestati provjere ako se zadovolji ovo pravilo. Time se postiže da se za određenu poruku izvrši više pravila filtriranja čije uvjete poruka zadovoljava.

Na poruku koja zadovoljava zadane uvjete moguće je primijeniti jednu od sljedećih akcija:

 • Isporuči u moj Inbox - poruka se isporučuje u sandučić sa dolaznom poštom
 • Isporuči u mapu - poruka se isporučuje u odabranu mapu
 • Obriši poruku u potpunosti - poruka se ne isporučuje već se nepovratno briše
 • Preusmjeri na - poruka se preusmjerava na drugu adresu elektroničke pošte
 • Isporuči u moj Inbox i preusmjeri na - poruka se sprema u sandučić i preusmjerava na drugu adresu
 • Isporuči u moj Inbox i kopiraj u - poruka se sprema u sandučić i u zadanu mapu
 • Odbij s razlogom - poruka se briše, a pošiljatelju šalje obavijest sa razlogom odbijanja poruke
 • Samo dodaj zastavicu poruci - na poruci se postavlja jedna ili više zastavica (pročitano, važno, odgovoreno, obrisano)
 • Obavijesti e-mail adresu - na zadanu adresu šalje se obavijest o primitku nove pošte
Pregled zaglavlja poruke

Pravilo filtriranja najjednostavnije je definirati koristeći postojeću poruku kao predložak. U sučelju za pregleda sadržaja poruke odabere se opcija Pregledaj izvorni tekst poruke. Otvorit će se novi prozor u kojem će biti prikazana sva zaglavlja odabrane poruke. Nakon toga potrebno je odabrati zaglavlja koja će se koristiti za filtriranje novih poruka. Filtriranje po naslovu poruke (Subject) se ne preporuča jer se to polje često mijenja i njegov prikaz ovisi o tome koriste li se ne-ASCII znakovi. Umjesto naslova za filtriranje je bolje koristiti adrese elektroničke pošte izvora ili odredišta poruke (sadržane unutar znakova <>, npr. vijesti@carnet.hr), zaglavlje List-Id (ako postoji) ili neko drugo korisničko definirano polje koje je jednako u svim porukama koje se želi filtrirati na isti način (npr. X-Course-Id).

Bijela lista predstavlja popis adresa čije poruke se uvijek prihvaćaju i spremaju u sandučić s dolaznom poštom. U svaki redak unosi se po jedna adresa elektroničke pošte.

Primjer bijele liste

Crnu listi čini popis adresa pošiljatelja (jedna adresa u svakom redu) čije poruke korisnik ne želi primati u sandučić s dolaznom poštom. Poruke sa zadanih adresa moguće je odmah po primitku obrisati u potpunosti, samo označiti zastavicom za brisanje ili spremiti u zasebnu mapu.

Primjer crne liste

Poruke o godišnjem odmoru su odgovori koji se automatski šalju po primitku nove poruke. Ova mogućnost obično se koristi kada korisni neće biti dostupan duže vrijeme. U osnovnim postavkama potrebno je zadati početni i završni datum perioda u kojem se odgovori šalju, te naslov i tekst automatskog odgovora.

Obavijest o godišnjem odmoru

U naprednim postavkama zadaju se adrese elektroničke pošte korisnika. Automatski odgovori slati će se samo za poruke čiji primatelj je neka od adresa navedena u ovom popisu. Također je moguće navesti adrese na koje ne treba slati automatske odgovore, te isključiti slanje odgovora na mailing liste (preporučeno). Broj dana između obavijesti definira koliko će dana proći do ponovnog slanja obavijesti na adresu koja je već primila automatski odgovor.

Napredne postavke godišnjeg odmora

Pravilo za prosljeđivanje služi za preusmjeravanje novih poruka na jednu ili više adresa elektroničke pošte (navode se po jedna u redu). Opcija Zadrži kopiju koristi se kad poruke osim prosljeđivanja treba zadržati i na trenutnom računu elektroničke pošte.

Proslijeđivanje poruka na druga adrese

Pod stavkom Spam definira se upravljanje porukama neželjene elektroničke pošte (spam). Svaka pristigla poruka automatski se pregledava i ocjenjuje. Sučelje nudi postavljanje ocjene koja je potrebna da bi se poruka smatrala spamom, te mape u koju se spremaju takve poruke.

Upravljanje porukama neželjene elektroničke pošte

Stavka Skripta služi za pregled Sieve skripte za filtriranje koja se stvara na temelju zadanih pravila filtriranja. Nakon svake izmjene pravila skripta se ponovo generira, šalje na poslužitelj elektroničke pošte i tamo primjenjuje za svaku novu poruku. Pri čitanju skripte za filtriranje poruka treba imati na umu da se poruke nad kojima je izvršena jedna ili više akcija (preusmjeravanje, spremanje u mapu itd.) ne spremaju u sandučić s dolaznom poštom. Vrijedi i suprotno - poruke na koje nije primijenjena ni jedna akcija spremaju se u sandučić s dolaznom poštom. Na primjer u sljedećoj skripti sve poruke koje se ne spreme u mapu Bulk (visoka spam ocjena) ili Vijesti (dolaze s adrese vijesti@carnet.hr) biti će spremljene u sandučić sa dolaznim porukama (Inbox).

Skripta za filtriranje poruka
Osobni alati