CARNet Webmail - kalendar

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Aplikacija Kalendar služi upravljanju događajima. Nakon pokretanja aplikacije otvara se mjesečni prikaz događaja. Za svaki dan u mjesecu prikazan je naslov događaja koji se dešava taj dan, te je današnji dan označen plavim obrubom. Strelice pored imena mjeseca omogućavaju prikaz događaja za prethodni i sljedeći mjesec, dok se karticama iznad kalendara dobivaju različiti pogledi:

 • Dan - događaji samo za današnji dan
 • Radni tjedan - događaji za radne dane u tjednu (od ponedjeljka do petka)
 • Tjedan - događaji za sve dane u tjednu (od ponedjeljka do nedjelje)
 • Mjesec - događaji sa sve dane u mjesecu
 • Godina - godišnji kalendar u kojem su dani s događajima posebno istaknuti
Mjesečni prikaz događaja

Klik na ime događaja prikazuje detalje odabranog događaja. Ikona olovke pored imena služi za uređivanje događaja, dok ikona križića briše odabrani događaj. Novi događaj se dodaje preko stavke Novi događaj u izborniku aplikacije ili klikom na žuti znak + pored datuma. U sučelju za uređivanje i dodavanje događaja najvažnije je unijeti naslov događaja i ispravno vrijeme početka događaja. Osim toga moguće je postaviti lokaciju gdje se događaj održava, upozorenje prije početka, trajanje odnosno vrijeme završetka, detaljni opis, listu sudionika te period ponavljanja događaja.

Uređivanje postavki događaja

U glavnom izborniku aplikacije dostupne su sljedeće stavke:

 • Danas - prikaz događaja za trenutni mjesec
 • Novi događaj - dodavanje novog događaja
 • Prijeđi - brzi odabir dana za prikaz događaja
 • Pretraga - pretraživanje događaja po naslovu i vremenu
 • Uvoz/izvoz - uvoz i izvoz događaja u standardnom formatu
 • Ispiši - ispis kalendara s događajima na pisač

Izbornik Kalendari u gornjem desnom kutu aplikacije služi za pregled, uređivanje, dodavanje i brisanje korisničkih kalendara.

Osobni alati