CARNet Webmail - promjena lozinke

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Aplikacija Lozinka dostupna iz glavnog izbornika omogućava promjenu korisničke lozinke. Ova mogućnost dostupna je samo za neke domene. U nastavku je opisan postupak promjene lozinke za domenu skole.hr. U prikazanu formu potrebno je jednom unijeti staru lozinku, dva puno novu lozinku, te kliknuti na Promijeni lozinku.

Sučelje za promjenu lozinke korisnika

Rezultat promjene lozinke biti će prikazan kao poruka iznad forme.

Poruka nakon uspješne promjene lozinke

Promjena lozinke neće uspjeti ako je upisana neispravna stara lozinka ili nova lozinka ne sadrži:

  • barem 8 znakova
  • barem jedno malo slovo
  • barem jedno veliko slovo
  • barem jedan broj
  • barem jedan simbol
Osobni alati