CARNet Webmail - rad s mapama

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Upravljanje mapama s elektroničkom pošto obavlja se putem izbornika sa desne strane ekrana. Važnije mape kao što je poštanski sandučić (Inbox) nalaze se u sredini izbornika, dok su ostale korisnički definirane mape prikazane na dnu izbornika. Posebno označena stavka Nova mapa služi stvaranju novih mapa na poslužitelju elektroničke pošte.

Operacije nad mapama

Lijevim likom na ime mape prikazuje se lista poruka u odabranoj mapi. Mapa osim poruka može sadržavati i pod-mape što je prikazano kako znak plus (+) na ikoni mape. Klikom na ikonu takve mape prikazuju se ili skrivaju pod-mape koje mapa sadrži.

Desnim klikom na ime mape prikazuje se izbornik sa dostupnim operacijama nad odabranom mapom:

  • Kreiraj pod-mapu - stvara novu mapu u trenutno odabranoj mapi
  • Preimenuj mapu - služi za promjenu imena trenutno odabrane mape
  • Isprazni mapu - nepovratno briše sve poruke iz trenutno odabrane mape
  • Obriši mapu - nepovratno briše samu mapu sa poslužitelja elektroničke pošte
  • Označi sve kao pročitano - označava sve poruke u odabranoj mapi kao pregledane
  • Označi sve kao novo - označava sve poruke u odabranoj mapi kao nepregledane
  • Provjeravaj novu poštu - uključuje periodičku provjeru novih poruka u odabranoj mapi

U slučaju dodavanja nove mape, pod-mape ili preimenovanja postojeće pojavljuje se sljedeći upit u koji je potrebno upisati željeno ime mape:

Dodavanje nove mape
Osobni alati