Mobile CARNet

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Obzirom na značajnu iskorištenost CARNet modemskih ulaza i sve veću potrebu za mobilnošću korisnika prilikom pristupa CARNet mreži, kao alternativna metoda pristupa koja zadovoljava navedene zahtjeve nametnule su se, između ostalih, HSDPA, UMTS, EDGE i GPRS tehnologije. Navedene tehnologije omogućavaju korisnicima nov način spajanja na CARNet mrežu - mobilan pristup mrežnim resursima čak i na mjestima gdje inače ne postoji standardan priključak na Internet (telefonska parica, LAN mreža, itd.).

Koristeći HSDPA, UMTS, EDGE i GPRS tehnologije, CARNet je u suradnji s VIPnetom omogućio korisnicima alternativnu metodu pojedinačnog pristupa CARNet mreži, te na taj način u određenoj mjeri proširio i sam skup usluga koje omogućavaju pristup CARNet mreži.

Usluga Mobile CARNet temelji su na bežičnom pristupu korištenjem nekog od Vipnetovih podatkovnih tarifnih modela te VMC kartici ili HSDPA USB modemu koji se mogu kupiti u Vip centrima ili kod ovlaštenih Vip partnera. Više informacija možete naći na web adresi Vipneta.

Saznaj više: Mobile CARNet

Osobni alati