Premještaj korisnika iz osnovne u srednju školu

Izvor: Wikidesk

Skoči na: orijentacija, traži

Premještaj učenika i drugih korisnika odnosi se na premještanje korisnika iz jedne škole u drugu. Važno je naglasiti da se mogu premještati samo oni učenici kojima je istekao status u ustanovi iz koje ih se premješta (npr. nakon završene osnovne škole).

Odabirom stavke Premještaj učenika otvara se stranica s obrascem za pretraživanje u koji je potrebno unijeti jedan od podataka o učeniku kojeg želimo premjestiti: Ime i prezime, Identifikator korisnika u ustanovi, OIB.

Rezultat pretraživanja je upravo onaj učenik kojeg administrator treba premjestiti.

Premještanje uvijek izvršava administrator škole u koju se učenik premješta. Zadatak administratora škole iz koje učenik odlazi je da u podacima o učeniku unese datum isteka učeničkih prava u školi kao Datum isteka temeljne povezanosti. Administrator škole iz koje učenik odlazi vidi samo korisnike svoje škole i ne može svoje korisnike dodavati u druge škole.


Postupak premještanja učenika u koracima:

1. Prijavite se na Cadmin portal http://admin.skole.hr

2. U glavnom izborniku odaberite poveznicu "Premještaj korisnika"

3. Unesite podatke za korisnika kojeg tražite (naša je preporuka koristiti samo atribut OIB), zatim kliknite na odabir "Traži"

Moguće pogreške:

 "Niti jedan korisnik nije pronađen."
   1) Provjeriti podatke unesene za pretragu.
*Dodatak) Pokušati unijeti korisnika kao novog unutar odabira "Korisnici" - "Novi korisnik".
   2) Provjeriti je li korisnik već premješten u školu pretragom unutar odabira "Korisnici".
   3) Provjeriti kontaktiranjem administratora imenika prethodne škole u kojoj je korisnik bio je li 
    "Datum isteka temeljne povezanosti" korisnika postavljen u prošlost.

4. Odabir korisnika - lijevi klik na njegovu korisničku oznaku u rezultatima pretrage

5. U koraku premještaja je potrebno odabrati "Prikaži sve podatke", upisati "Datum isteka temeljne povezanosti", upisati u koju školsku godinu i u koji razred se korisnik upisao u polje "Pripadnost grupi" i provjeriti ostale podatke korisnika

 Napomena: Oblik upisa u polje pripadnost grupi se unosi školskagodina::razred 
      npr. za školsku godinu 2011/2012 i 1.a razred unos je:  2011::1a  

6. Kliknuti "Dalje"

Moguće pogreške:

 "Polje Datum isteka temeljne povezanosti je obavezno!"
   1) Upisati datum isteka temeljne povezanosti.

7. Provjeriti podatke korisnika te potvrditi premještaj klikom na "Migriraj"

8. Ukoliko je potrebno ispisati podatke premještenog korisnika odabirom "Print"

 Napomena: Premještajem korisnika ne mijenja se lozinka korisnika te neće biti ni navedena među ispisanim podacima.

Slikovni prikaz

HUSO-memo-premjestaj.jpg

Osobni alati